Nguyễn Bá Thanh » "tượng đài Lê-nin"

"tượng đài Lê-nin"

Người dân thành phố Kharkov bảo vệ tượng đài Lênin

Người dân thành phố Kharkov bảo vệ tượng đài Lênin

25/02/2014 | Những ngày này, thành phố Kharkov sôi nổi các cuộc bàn luận chính trị. Ở trung tâm thành phố là tượng tài Lênin, họ rất tự hào về nó. Người dân ở đây đều nói tiếng Nga. Thế nên có thể hiểu...

Đề nghị Công an Hà Nội bắt ngay Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn

Đề nghị Công an Hà Nội bắt ngay Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn

27/01/2014 | Chúng tôi, những người dân Hà Nội rất bức xúc và lo lắng khi vừa rồi một nhóm gồm 5 người tự xưng là Pháp Luân Công (tính cả người quay clip), do tên Nguyễn Doãn Kiên cầm đầu đã ngang nhiên tròng...

“Học viên Pháp luân công” toan kéo đổ tượng Lenin tại Hà Nội để làm gì?

“Học viên Pháp luân công” toan kéo đổ tượng Lenin tại Hà Nội để làm gì?

25/01/2014 | Lúc 3h30 sáng 23/1/2014 ông Nguyễn Doãn Kiên và 3 người khác tự nhận là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam đã trực tiếp tham gia vào vụ việc tìm cách kéo đổ tượng Lenin ở vườn hoa mang tên ông trên...