Nguyễn Bá Thanh » "trung tâm mua sắm AEON"

"trung tâm mua sắm AEON"

Đại gia bán lẻ Nhật “bành trướng châu Á” từ Việt Nam

Đại gia bán lẻ Nhật “bành trướng châu Á” từ Việt Nam

13/01/2014 | Aeon đang bành trướng vào thị trường Châu Á , kế hoạch phát triển 20 trung tâm mua sắm AEON vào năm 2020. Đại gia bán lẻ Nhật "bành trướng châu Á" từ Việt Nam Ngày 11/1/2014 Công ty TNHH AEON Việt...