Nguyễn Bá Thanh » "Hoàng Thị Minh Hồ"

"Hoàng Thị Minh Hồ"

Những doanh nghiệp ‘gia đình trị’ nổi tiếng ở Việt Nam

Những doanh nghiệp ‘gia đình trị’ nổi tiếng ở Việt Nam

16/09/2013 | Cho dù còn nhiều điều phải bàn về mô hình doanh nghiệp gia đình nhưng những đóng góp của nhiều gia đình doanh nhân Việt Nam cho sự phát triển kinh tế nước nhà là không thể phủ nhận. Đầu thế kỷ...

Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái: ‘Ở Việt Nam gần như cần có ruột thịt trong công ty’

Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái: ‘Ở Việt Nam gần như cần có ruột thịt trong công ty’

11/09/2013 | Ông Phạm Đình Đoàn, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Thái: “Ở Việt Nam gần như cần có ruột thịt trong Công ty. Chỉ tính khoảng 100 Công ty gia đình lớn nhất Việt Nam, cũng đóng góp khoảng 1/4 GDP của...

Vị doanh nhân dốc 90% tài sản hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng

Vị doanh nhân dốc 90% tài sản hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng

19/08/2013 | Số vàng gia đình thương nhân Hà thành Trịnh Văn Bô quyên góp tương đương 2 triệu đồng Đông Dương, nguồn lực quý báu trong bối cảnh tài chính đất nước kiệt quệ sau Cách mạng tháng Tám. Mùa thu năm...