Nguyễn Bá Thanh » Ban Nội Chính Trung Ương » Ban Nội chính Trung ương tiền nhiệm

(Ban Nội Chính Trung Ương) - Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một ban trực thuộc Đảng Cộng sản.

Cơ cấu tổ chức tính tới trước khi giải thể

Lãnh đạo Ban

Ông Trương Vĩnh Trọng

Ông Trương Vĩnh Trọng

1. Trương Vĩnh Trọng – Trưởng Ban

2. Trần Đại Hưng – Phó Trưởng ban Thường trực

3. Nguyễn Văn Quyền – Phó trưởng ban

4. Nguyễn Tuấn Khanh – Phó trưởng ban

5. Dương Thành Bắc – Phó trưởng ban

6. Lê Mạnh Luân – Phó trưởng ban

Các vụ và đơn vị:

– Văn phòng:

Phó chánh văn phòng: Trịnh Vĩnh Thịnh; Thân Minh Thiện

– Vụ I:

Vụ trưởng: Ngô Tự Nam

Phó vụ trưởng: Nguyễn Khắc Hợp; Tạ Văn Hồ; Đỗ Quảng

– Vụ II:

Vụ trưởng: Nguyễn Đình Lục

Phó vụ trưởng: Lại Văn Nghiên; Nguyễn Thanh Hải

– Vụ III:

Phó vụ trưởng: Nguyễn Văn Thảo

– Vụ IV:

Vụ trưởng: Trần Đức Hoành

Phó vụ trưởng: Lê Văn Lân; Vũ Văn Vinh

(Tổng hợp Wiki)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenbathanh.net